omslaget.jpg (ca. 80 Kb)

Else Fischer: Undulaten der ikke ville dø.
Uden år.     Omslag: Ikke oplyst.     På titelbladet: Lademann.
Sider: 238 (240).     Format: ca. 20,0 x 13,0 cm.
Pris kr. 9,75.

Paperback.

Sat med Goudy Old Style. © Copy-
right by Else Fischer. Udgivet af Lademann Forlagsaktieselskab, Kø-
benhavn.Typografisk tilrettelægning: Freddy Pedersen. Printed in Denmark by A/S Modersmaalets Trykkeri, Haderslev.

Intet ISBN.