omslaget.jpg (ca. 100 Kb) Rosamunde Pilcher: Vild timian (Wild Mountain Thyme).
Trykt: 1981.     Omslag: Gregers Damgård Jørgensen.     På titelbladet: Lademann.
Sider: 243 (244). Format: ca. 20,5 x 13,0 cm. -- Omslagets ryg er bleget af sol- og dagslys.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat fra amerikansk af Søren H. Madsen.
Copyright © 1978 by Rosamunde Pilcher. Udgivet af Lademann Forlagsaktiesel-
skab, København. Grafisk tilrettelægning: Leif Petersen. Bogen er sat med Basker-
ville og trykt i A/S Modersmålets Trykkeri, Haderslev. Printed in Denmark 1981.

ISBN 87-15-01222-0.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb) Flap2.jpg (ca. 40 Kb)
< < Forreste og bagerste omslagsflap.