omslaget.jpg (ca. 80 Kb) Sidney Sheldon: Vredens engle. Bd. 1 (Rage of Angels).
Trykt: 1982. Omslag: Bent Juul Nielsen.
På titelbladet: Lademann.
Sider: 205. Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat fra amerikansk af Ib Christiansen. Copyright © 1980 Sidney Sheldon. All rights reserved including the rights of reproduction in whole or in part in any form. Udgivet af Lademann Forlagsaktieselskab, København, 1982. Bogen er sat med Linofoto Aldus hos Fyns Fotosats, Odense og trykt hos Recato Offset A/S, Herlev. Printed in Denmark 1982.
ISBN 87-15-01385-5. (Komplet: 87-15-01311-1).

Flap1.jpg (ca. 40 Kb)

Forreste og bagerste om-
slagsflap.

Bemærk at forlaget har fået byttet om på resuméerne på de to omslag.
Resuméet til venstre hører rettelig til bind 2.

Flap2.jpg (ca. 40 Kb)