omslaget.jpg (ca. 100 Kb) Christopher Wood: Vulkanen (Fire Mountain).
Trykt: 1981.     Omslag: Bent Juul Nielsen.     På titelbladet: Lademann.
Sider: 287 (288). Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat fra engelsk af Knud Søgaard.
Copyright © 1979 by Christopher Wood. Udgivet af Lademann Forlagsaktiesel-
skab, København. Grafisk tilrettelægning: Leif Petersen. Bogen er sat med Times og trykt i A/S Modersmålets Trykkeri, Ha-
derslev. Printed in Denmark 1981.
ISBN 87-15-01130-5.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb) Flap2.jpg (ca. 40 Kb)
< < Forreste og bagerste omslagsflap.