Eva Korner (Nr. 1-2) / Eva Korker (Nr. 3-10) / Eva Korker. Det danske Romanblad (Nr. 11 ff.).

Kai Nielsens Forlag, Gentofte. Udateret. 36 sider inkl. omslag. Pris: 40 Øre. Format: ca. 27 x 19,9 cm. Illustreret (tegner ikke oplyst. Ej heller til forsidebillederne).
Udkom hver fredag (nr. 1-4 i 1942; de øvrige i 1943).
Hæfterne udgør en fortsat fortælling, men de enkelte hæfter kan læses som en selvstædig historie. Hele serien er skrevet af Peter Anker (et pseudonym).
På grund af en klage fra en familie med efternavnet "Korner", måtte forlaget ændre navnet på serien.
I de første 21 numre er en kryds og tværs. I nr. 3-18 + 20 er der desuden en læserbrevkasse, og i nr. 3-12 + 14 er der fotos fra den danske og svenske filmverden.
Pudsigt nok er der ikke sidenumre i de sidste fire hæfter, hvor man havde skiftet bogtrykker.
Tilføjelsen til titlen fra nr. 11 ff. er formentlig et forsøg på at markere sig overfor de to store konkurrenter fra Ark's Forlag "Romanbladet" og "Det Man Læser", som indeholdt oversatte romaner.

Nr.1.jpg (ca. 40 Kb)
Nr. 1 (1. årgang). („Maison Marie”).
Nr.2.jpg (ca. 40 Kb)
Nr. 2. (1. årgang). (Mysteriet paa „Golden Star”).
Nr.3.jpg (ca. 40 Kb)
Nr. 3. (1. årgang). (Blandt Spioner).
Nr.4.jpg (ca. 40 Kb)
Nr. 4. (1. årgang). (Frelst fra Flam-
mer).
Nr.5.jpg (ca. 40 Kb)
Nr. 5. (2. årgang). (Sheikens Fange).
Nr.6.jpg (ca. 40 Kb)
Nr. 6. (2. årgang). (Den gule Fare).
Nr.7.jpg (ca. 40 Kb)
Nr. 7. (2. årgang). (I Storkrigens Døn-
ning).
Nr.8.jpg (ca. 40 Kb)
Nr. 8. (2. årgang). (Hvide Slaver + nn: Maskebal om Bord).
Nr.9.jpg (ca. 40 Kb)
Nr. 9. (2. årgang). (Hun dræbte sin Elskede + nn: Lidenskab + H.C.: Kon-
kurrencen + En dum lille Pige ... og en klog).
Nr.10.jpg (ca. 40 Kb)
Nr. 10. (2. årgang). (Under falsk Navn + Charlie: Dommeren + nn: Kold som Marmor).
Nr.11.jpg (ca. 40 Kb)
Nr. 11. (2. årgang). (Lægens Kamp).
Nr.12.jpg (ca. 40 Kb)
Nr. 12. (2. årgang). (Den forsvundne Dansepige + nn: Fortids-Skyggen + nn: Et letsindigt Væddemaal + nn: Badedragten).
Nr.13.jpg (ca. 40 Kb)
Nr. 13. (2. årgang). (Madame Sonja + nn: Indbrud i „Salon Jeannette” + nn: Samvittigheden, der dræbte).
Nr.14.jpg (ca. 40 Kb)
Nr. 14. (2. årgang). (Den dødsmær-
kede Kvinde + nn: Mesterdetektiven + nn: Knock-out + nn: Skriftemaalet).
Nr.15.jpg (ca. 40 Kb)
Nr. 15. (2. årgang). (Gennem Ild og Vand + nn: Midnat + nn: Første Præmie + nn: Hendes Skæbnetime).
Nr.16.jpg (ca. 40 Kb)
Nr. 16. (2. årgang). (Mellem Himmel og Jord + nn: Kærligheds-Brevene + nn: Røsten fra Graven).
Nr.17.jpg (ca. 40 Kb)
Nr. 17. (2. årgang). (I Konflikt med Kærligheden + nn: I Dødens Skygge + nn: De to Søstre + nn: Orkidéerne).
Nr.18.jpg (ca. 40 Kb)
Nr. 18. (2. årgang). (Fra Svækling til Mandfolk + nn: Harry Millers Forfrem-
melse + nn: Li Tung Fan's Husaand + nn: Den mystiske Herr Petersen).
Nr.19.jpg (ca. 40 Kb)
Nr. 19. (2. årgang). (Jeg vil skilles! + nn: Taffeluret + nn: En smuk Haand-
skrift + nn: Blaaræven).
Nr.20.jpg (ca. 40 Kb)
Nr. 20. (2. årgang). (Good bye, Mr. Spott + nn: Rita bliver Stjerne + nn: Den japanske Buddha).
Nr.21.jpg (ca. 40 Kb)
Nr. 21. (2. årgang). (Kys udsolgt + nn: Sporløst forsvundet!).
Nr.22.jpg (ca. 40 Kb)
Nr. 22. (2. årgang). Upagineret. (Kæmp for alt - ! + nn: Ikke af Kød og Blod + Kurt Andersen: Østergrens Bøsse + nn: Daarlig Samvittighed).
Det sidste nummer. Der er ingen illustrationer.
Nr.21.jpg (ca. 40 Kb)
I nr. 21. findes dette forklarende indlæg fra forfatteren Peter Anker.

(Opdateret 26dec2016)