Chr. Erichsens Forlag

Forlaget, der var hjemmehørende i København udgav serien CHASE.