Hells Angels (A/S Interpresse)

11 titler (1-11).
Udgivet 1974-78.
Bemærk at indhol-
det af bind 7 og 8 er byttet om, således at omslagene ikke passer til indholdet.

11 titles (nos. 1-11). Published 1974-78.
Contents of nos. 7 and 8 have been interchanged.

Nr.3.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 3. Alex R. Stuart: Festival i Hel-
vede (The Bikers)..
Udgivet 1975. Fotoomslag.
ISBN 87-7529-162-2.