Jernbanehotellet (Winthers Forlag)

2 bind.
Udgivet 1990.
Skrevet af en dansk forfattergruppe. Oprindelig publiceret som fortsat roman i ugebladet "Hjem-
met".

2 titles.
Published 1990.
Written by a group of Danish authors. Reprint from the weekly magazine "Hjemmet"

Nr.1.jpg (ca. 40 Kb) Jernbanehotellet. 1. Del.
ISBN 87-18-01157-8.
Nr.1bag.jpg (ca. 40 Kb) Bagsiden af 1. Del. Nr.2.jpg (ca. 40 Kb) Jernbanehotellet. 2. Del.
ISBN 87-18-01159-4.
Nr.2bag.jpg (ca. 40 Kb) Bagsiden af 2. Del.
(Opdateret 05dec2021)