Jernbanehotellet (Winthers Forlag)

2 bind.
Trykt 1990.
Skrevet af en forfattergruppe. Oprindelig publiceret som fortsat roman i ugebladet "Hjem-
met".

2 titles.
Printed 1990.
Written by a group of authors. Reprint from the weekly magazine "Hjem-
met"

Nr.2.jpg (ca. 40 Kb) Jernbanehotellet. 2. Del.
ISBN 87-18-01159-4.
(Opdateret 24jan2014)