Juvelen (Egmont Tempo / Aschehoug)

69 bind.
Trykt 1999-2004.
Oprindelig udgivet af Egmont Tempo A/S, senere af Aschehoug.
Helt usædvanligt forblev forsidernes lay-out uændret i hele seriens levetid.

69 titles. Printed 1999-2004.
Originally published by Egmont Tempo A/S, later by Aschehoug.
The cover lay-out remained the same throughout the existence of the series, which is quite remarkable.

Fra december 2004 fortsatte serien i hæfte-
form, men udgivelsen blev standset ved udgangen af 2005.

Nr.1.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 1. Carole Dean: En livslang drøm (Dreams don't wait).
Trykt 1999. Omslag: NN.
ISBN 87-7541-471-6.
Nr.54.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 54. Shannon Anderson: Kær-
ligheden tur-retur (Quinn's Return).
Trykt 2003. Omslag: Pino Daeni.
ISBN 87-7932-366-9.
Nr.58.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 58. Suzanne McMinn: Den hem-
melighedsfulde fremmede (Her Secret Stranger).
Trykt 2003. Omslag: Pino Daeni.
ISBN 87-7932-370-7.
Nr.69.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 69. Rose Allyn: Kærligheds-
træneren (Callie's Heart).
Udgivet 2004. Omslag: Pino Daeni.
ISBN 87-11-28096-4.
Udgivet af Aschehoug.
(Opdateret 27feb2021)