Kærlighedsromanen

A/S Interpresse - Format: ca. 20 x 13,4 cm. 68 sider inkl. omslag. Forfatternavne er ikke oplyst.

Nr.5.jpg (ca. 40 Kb)
Nr. 5. (1977). Kr. 3,75. (Aldrig din kær-
lighed (Triumph der Liebe)). Omslag: nn.