Meteor-Serien (Forlaget Asvenda / Forlaget Horisont)

De seks første numre er udgivet af Forlaget Asvenda A/S. De øvrige af Forlaget Horisont.
Ved de med * markerede titler er originaltitlerne ikke oplyst. De dér viste stammer fra en liste udarbejdet af "Listemageren".

Nr. 1. (ca. 40 Kb) Nr. 1. George Joseph: Blonder på gardinet* (The Curtain has lace Fringers).
Udgivet juni 1955. Omslag: björne.
Nr.9. (ca. 40 Kb) Nr. 9. Stewart Sterling: Ild sletter spor* (Nightmare at Noon).
Udgivet februar 1956. Omslag: NN (Povl Norholt??).
Nr.11. (ca. 40 Kb) Nr. 11. Bruno Fischer: Flygt for livet* (Run for Your Life).
Udgivet april 1956. Omslag: NN.
Nr.12. (ca. 40 Kb) Nr. 12. Adam Knight: En kniv i ryg-
gen* (A Knife in the Back) + Carl Henner (fortsat): Udenfor tiden.
Udgivet maj 1956. Omslag: björne.
Nr.15.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 15. Robert Sidney Bowen: Dia-
manter der dræbte (Murder gets around) + Carl Henner (fortsat): Udenfor tiden.
Udgivet august 1956. Omslag: NN.
Nr. 23. (ca. 40 Kb) Nr. 23. Wade Miller: Skæbnesvangre skridt (Fatal Step).
Udgivet april 1957. Omslag: Arnold.
Nr.28.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 28. Brett Halliday: Tegnet i blod (Framed in Blood) + Carl Henner (fortsat): Fremtidsmaskinen.
Udgivet oktober 1957. Omslag: NN.

(Opdateret 28feb2021)