Børnelægen Dr. Monika Lindt - Winthers Forlag ApS. Format: 22,5 x 15 cm. 68 sider inkl. omslag.
Alle skrevet af Karin Graf.

Nr.1.jpg (ca. 40 Kb)Nr. 1 (1980). Kr. 3,50. Skuespillerindens barn (Tränen im Doktorhaus). Format 21,5 x 14,5 cm. Nr.2.jpg (ca. 40 Kb)Nr. 2 (1980). Kr. 5,50. Sekretærens skæbne (Nach der Hochzeit ging er fort). Nr.3.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 3 (1980). Kr. 5,50. Du får ikke barnet! (Tim das Wunderkind). Nr.4.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 4 (1981). Kr. 5,50. Det mishand-
lede barn (Armer kleiner Florian).
Er beskåret på tre sider.
Nr.6.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 6 (1981). Kr. 5,95. Lad mig blive hos far! (Bitte helfen Sie, Frau Dok-
tor!)
.
Nr.11.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 11 (1981). Kr. 5,95. Tænk på dit barn (Denk an dein Kind und komm zurück).
Nr.12.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 12 (198?). Kr. 5,95. En familieskæbne (?).
Kun beskåret omslag haves.
Nr.16.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 16 (1982). Kr. 5,95. Turde hun føde igen? (Tränen um ein Unge-
borenes)
.
Nr.18.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 18 (1982). Kr. 6,25. Hans to små sønner (Er gab sein Kind ins Wai-
senhaus)
.
Nr.20.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 20 (1982). Kr. 6,25. Barnet og killingen (Ihr Kind aus erster Ehe). Nr.21.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 21 (1982). Kr. 6,25. Under sydens sol - (Dein Kind braucht dich, Cor-
nelia)
.
Nr.22.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 22 (1982). Kr. 6,25. Mødre uden mænd (Kinder ohne Väter).
Er beskåret på tre sider.

(Opdateret 04dec2023)