Børnelægen Dr. Monika Lindt - Winther. Format: 27 x 19,5 cm. 36 sider inkl. omslag.
Alle skrevet af Karin Graf.

Udgivet af Winthers Forlag ApS.

Nr.2.jpg (ca. 40 Kb)Nr. 2 (1980). Kr. 5,50. (Karin Graf: Sekretærens skæbne (Nach der Hochzeit ging er fort)). Nr.4.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 4 (1981). Kr. 5,50. (Det mis-
handlede barn (Armer kleiner Florian)).
Det viste eksemplar er beskåret på tre sider.
Nr.22.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 22 (1982). Kr. 6,25. (Mødre uden mænd (Kinder ohne Väter)).
Det viste eksemplar er beskåret på tre sider.
(Opdateret 08jun2020)