Stjernevejen.

Winthers Forlag ApS (1984-85). 68 sider. Format: ca. 21,5 x 14,5 cm.
Ingen forfatter oplyst. Navnet Sandra Camaris på hæfternes forside hentyder til romanernes hovedperson.
Antagelig oversættelser fra den tyske serie "Die Astrologin".

Nr.6.jpg (ca. 40 Kb)
Nr. 6 (1984). Kr. 7,25. Bryllupsdagen (Er kam nicht zum Hochzeitstag).
Nr.7.jpg (ca. 40 Kb)
Nr. 7 (1984). Kr. 7,25. Kriminalkom-
missæren (Eine Nacht voller Selig-
keit)
.
Nr.11.jpg (ca. 40 Kb)
Nr. 11 (1984). Kr. 7,25. Aldersfor-
skellen (Zwei Herzen haben sich gefunden).
Nr. 12.jpg (ca. 40 Kb)
Nr. 12 (1985). Kr. 7,25. Oprør (Deine Mutter hat um dich geweint).
Det viste eksemplar er beskåret på tre sider.

(Opdateret 04aug2023)