SV Science Fiction (S. V. Press A/S (Stig Vendelkærs Forlag))

Format ca. 18,4 x 11,4 cm. De senere titler har et nummer på bagsiden i forlagets almindelige SV-nummerrække. Trykt 1969-74.
Size app. 18,4 x 11,4 cm. Later titles has number on the back. Printed 1969-74.

fra tid til andent.jpg (ca. 40 Kb) Brian Aldiss: Fra tid til anden (An Age).
Trykt 1972. Omslag: Ole Kragh.
Nr. SV 630. ISBN 87-416-1072-5.
salivatraet.jpg (ca. 40 Kb) Brian Aldiss: Salivatræet (novelle-
samling) (?).
Trykt 1974. Omslag: Ole Kragh.
Nr. SV 754. ISBN 87-416-1047-4.
oproerske verdener.jpg (ca. 40 Kb) Brian Anderson: Oprørske verdener (The Rebel World).
Trykt 1974. Omslag: Ole J. Kragh.
Nr. SV 713. ISBN 87-416-7906-7.
krystalverdenen.jpg (ca. 40 Kb) J. G. Ballard: Krystalverdenen (The Crystal World).
Trykt 1973. Omslag: Ole Kragh.
Nr. SV 652. ISBN 87-416-7648-3.
barn af i morgen.jpg (ca. 40 Kb) Ray Bradbury: Barn af i morgen (Novellesamling. Orig. titler ikke oplyst).
Uden år. Omslag: NN.
Nr. SV 628. ISBN 87-416-3611-2.
jeg synger kroppen ...jpg (ca. 40 Kb) Ray Bradbury: Jeg synger kroppen elektrisk (I sing the body electric).
Trykt 1972. Omslag: Ole Kragh.
Nr. SV 615. ISBN 87-416-3609-0.
ekspedition til jorden.jpg (ca. 40 Kb) Arthur C. Clarke: Ekspedition til jorden (Expedition to Earth).
Trykt 1968. Omslag: Ole Vedel.
fra den hvide hjort.jpg (ca. 40 Kb) Arthur C. Clarke: Fra den hvide hjort (From the white Hart).
Trykt 1973. Omslag: Ole Kragh.
Nr. SV 639. ISBN 87-416-2459-9.
ti verdener.jpg (ca. 40 Kb) Arthur C. Clarke: Ti verdener (Tales from ten Worlds).
Trykt 1973. Omslag: Ole Kragh.
Nr. SV 659. ISBN 87-416-7647-5.
tidssonde.jpg (ca. 40 Kb) Arthur C. Clarke (red.): Tidssonde (Time Probe).
Trykt 1969. Omslag: Ole Vedel.
rejser i tid og rum.jpg (ca. 40 Kb) Tage la Cour (red.): Rejser i tid og rum.
Trykt 1973. Omslag: Ole Kragh.
Nr. SV 702. ISBN 87-416-7853-2.
manden i den store faestning.jpg (ca. 40 Kb) Philip K. Dick: Manden i den store fæstning (The man in the high castle).
Trykt 1973. Omslag: NN.
Nr. SV 653. ISBN 87-416-7649-1.
flygtninge fra himlen.jpg (ca. 40 Kb) Tage Eskestad: Flygtninge fra himlen.
Trykt 1973. Omslag: Ole Kragh.
Nr. SV 636. ISBN 87-416-1535-2.
Omslagsbilledet er udsnit af Pieter Breugels maleri "Nedstyrtningen af de faldne engle".
einsteins arvinger.jpg (ca. 40 Kb) Herbert W. Franke: Einsteins arvinger (Einsteins Erben).
Trykt 1973. Omslag: Ole Kragh.
Nr. SV 638. ISBN 87-416-2461-0.
colossus.jpg (ca. 40 Kb) D. F. Jones: Colossus (Colossus).
Trykt 1974. Omslag: Ole Kragh.
Nr. SV 709. ISBN 87-416-7896-6.
hullet i nullet.jpg (ca. 40 Kb) M. K. Joseph: Hullet i nullet (The Hole in the Zero).
Trykt 1969. Omslag: Ole Vedel.
dame i roed rumdragt.jpg (ca. 40 Kb) Merete Kruuse: Dame i rød rumdragt.
Trykt 1974. Omslag: Vibe Vestergaard. ISBN 87-416-2280-4.
dagen foer evigheden.jpg (ca. 40 Kb) Keith Laumer: Dagen før evigheden og Thunderhead(The Day before forever and Thunderhead).
Trykt 1971. Omslag: Vibe Vestergaard. ISBN 87-416-2280-4.
heksenatten.jpg (ca. 40 Kb) Fritz Leiber: Heksenatten (ikke oplyst).
Uden år. Omslag: NN.
Nr. SV 629. ISBN 87-416-3616-3.
gudernes by.jpg (ca. 40 Kb) Niels E. Nielsen: Gudernes by - noveller 1972.
Uden år. Omslag: NN.
Nr. SV 631. ISBN 87-416-1227-2.
kundskabens trae.jpg (ca. 40 Kb) Niels E. Nielsen: Kundskabens træ.
Trykt 1973. Omslag: Ole Krag.
Nr. SV 661. ISBN 87-416-4853-6.
vogteren af.jpg (ca. 40 Kb) Niels E. Nielsen: Vogteren.
Trykt 1974. Omslag: Ole Kragh.
Nr. SV 710. ISBN 87-416-7397-4.
manden som spiste verden.jpg (ca. 40 Kb) Frederik Pohl: Manden som spiste verden (The Sargasso Ogre).
Trykt 1974. Omslag: NN.
Nr. SV 658. ISBN 87-416-7704-8.
tal og toelpere.jpg (ca. 40 Kb) Frederik Pohl: Tal og tølpere (Digits & Dastards (trykfejl?)).
Trykt 1973. Omslag: Ole Kragh.
Nr. SV 632. ISBN 87-416-1525-5.
uberoert af.jpg (ca. 40 Kb) Robert Scheckley: Uberørt af menne-
skehånd (Untouched by human hands).
Trykt 1973. Omslag: NN.
Nr. SV 658. ISBN 87-416-7704-8.
kubikroden af usikkerhed.jpg (ca. 40 Kb) Robert Silverberg: Kubikroden af usikkerhed (The Cube Root Of Uncertainty).
Trykt 1974. Omslag: Ole Kragh.
Nr. SV 708. ISBN 87-416-7893-1.

(Opdateret 18sep2022)