Tiffany (Allers Forlag)

116 titler (nr. 1-116).
Udgivet 1987-91.
Format ca. 18,4 x 13 cm. Der blev an-
vendt samme lay-out på alle de udgivne numre.
Serien fortsatte fra nr. 117 som "Harle-
quin Tiffany"
.

116 titles (Nos. 1-116).
Printed 1987-1991.
Format ca. 18,4 x 13 cm. Identical lay-out usen on all published issues.
From No. 117 con-
tinued as "Harlequin Tiffany".

Nr.1.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 1. Judith McNaught: Dobbeltspil. (Double Standards).
Antagelig udgivet 1987. De første ca. 9 titler er uden årstalsangivelse.
ISBN 87-7294-001-8.
Nr.12.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 12. Candace Schuler: Tør vi elske igen. (Designing Women).
Udgivet 1987.
ISBN 87-7294-025-5.
Det er ikke helt klart i hvil-
ket år serien startede. Iflg. bibliotek.dk er nr. 1 ud-
sendt i 1985. Men det første daterede nummer er nr. 10 fra 1987, uden at der er noget større spring i de anvendte ISBN.
(Opdateret 04apr2015)