International Thriller (Winthers Forlag a/s)

5 titler.
Udgivet 1991-92.
Format: 20 x 12 cm.
Bindnummer er på bagsiden.

5 titles. Published 1991-92. Size: 20 x 12 cm.

Øvrige titler:
Nr. 1 Ted Thackery jr.: Uden nåde.
Nr. 2 Kristopher Franklin: Mord efter recept.
Nr. 4 Stuart Jack-
son: Sporhunden

Nr.3.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 3. James Burke: Med døden til følge (Fatal Choices). Udgivet 1991. Omslag: NN.
ISBN 87-18-01384-8. UBD 58103.
Nr.5.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 5. Dave Pedneau: Iskoldt spil (B.O.L.O. - Be on the Lookout). Udgivet 1992. Omslag: NN.
ISBN 87-18-01542-5. UBD 58105.

(Opdateret 23mar2022)