Folke-forlaget A/S

Forlaget, der havde hjemsted i København, havde efter al sandsynlighed tilknytning til det i Norge (Oslo) hjemmehørende forlag af samme navn. I hvert fald tilhører copyrighten i hæfterne i Komet Serien det norske forlag.

COLT. Ingen oplysninger har kunnet findes om denne serie. Antagelig er der tale om en fra Norge importeret serie. Den gengivne bog er på 128 sider.

EN KOMET BOG.Mindst seks titler, udaterede. Der er tale om hæfter på 64 sider. De, jeg kender, er alle skrevet af Tex Miller, som er et pseudonym for den norske forfatter Finn Halse.