En Komet Bog (Folke-Forlaget)

Mindst fem titler; alle titler er skrevet af Tex Miller, som er et pseudonym for den norske forfatter Finn Halse. Ingen originaltitler angivet, men de er formentlig identiske med de danske.
At least 5 titles; all written by Tex Miller (a pen-name for norwegian author Finn Halse). No original titles given, but presumably they are identical to the danish titles.

Nr. 1.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 1. Guld og død. Omslag: ukendt. Nr. 2.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 2. Lassoens lov. Omslag: ukendt. Nr. 3.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 3. Røde spor. Omslag: ukendt. Nr.4.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 4. Det koster liv. Nr. 5.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 5. Tre skud. Omslag: ukendt. På bagsiden af nr. 5 annonceres, at bog nr. 6 hedder "Jim Bordens mesterskud".

(Opdateret 09aug2022)