Julegæsten. Hjemmenes Julehæfte. 1920.

1920.jpg (ca. 80 Kb) Chr. Erichsens Forlag, København, 1920.
48 sider + omslag. Ca. 30,2 x 23 cm. Hæftet.
Forside: Gerda Ploug Sarp.
Redaktion: Sofie Horten og Chr. Erichsen.
Tryk: Akts. C. Maylands Bogtr., Kbhvn.

Indhold:

Ingeborg M. Sick: Stjernelys. Ill. Osvald Jensen.
H. M. Fenger: Den store Glæde til alle Mennesker. Ill. F. Kraul.
Joachim Kattrup: Jeg kender et Sted.
Er den ikke alt for kort. Tegning af Edv. Lehmann.
Astrid Ehrenkron-Kidde: Pigen fra Mors. Ill. Georg Tormer.
Rose Bruhn: To Verdener. Ill. Ingeborg Hyldahl.
Ivar Hjort: Blade af Modens Historie. Ill. Georg Tormer.
Zacharias Nielsen: En ung tavs Pige. Ill. Aksel Alrik.
Sophie Breum: Dengang - og nu.
Joachim Kattrup: Lykkens Sti. Ill. Louis Moe.
Inger Bentzon Bræstrup: Et Sygebesøg. Ill. K. Hansen Reistrup.
Christopher Boeck: Den første Vaardag. Ill. Axel Mathiesen.
Mathilda Malling: Minder fra en svunden Storhedstid. Ill. med reproduktioner.
Erik Rindom: Mens Julen ringes ind.
Ingeborg Vollquartz: Bedstemors Jul. Ill. Erik Henningsen.
Sofie Horten: Selskabelighed under Vinterens Dyrtid.
Anna Baadsgaard: Kontorchef Jespersens Tanker om Julen. Ill. Axel Mathiesen.

Titelbladet udført af Axel Mathiesen.
Til hæftet hører et kunstbilag i firfarvetryk efter maleri af P. Mønsted: Sønderjysk Landskab med Dybbøl Mølle.