omslaget.jpg (ca. 100 Kb) Evelyn Anthony: Albatros (Albatross).
Trykt: 1985. Omslagsfoto: Marianne Grøndahl. Omslagslay-out: Bent Juul Nielsen.
På titelbladet: Forlaget Danmark.
Sider: 311 (312). Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat fra engelsk af Søren H. Madsen.
Copyright © 1982 Anthony Enterprises Limited. Udgivet af Lademann Forlagsak-
tieselskab, København. Grafisk tilrette-
lægning: Bent Juul Nielsen. Bogen er sat med Aldus. Sats og tryk: A/S Moders-
målets Trykkeri, Haderslev. Printed in Denmark 1985.
ISBN 87-15-05010-6.
Alternativt ISBN 87-15-01440-1.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb)

Forreste og bagerste omslags-
flap.

Flap2.jpg (ca. 40 Kb)