omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Harry Patterson: Alpefæstningen (The Valhalla Exchange).
Trykt: 1978.     Omslag: William Pedersen (korrekt er muligvis: William Petersen).
På titelbladet: Lademann.     Sider: 221 (222).     Format: ca. 23,5 x 15,6 cm.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Mogens Boisen.
Copyright © 1976 by Harry Patterson. Udgivet af Lademann Forlagsaktiesel-skab, København. Forlagsredaktion: Keld Pauli. Bogen er sat med Aldus hos Jørn Mathiasen, Viborg og trykt i S. L. Møllers Bogtrykkeri, Skovlunde. Printed in Den-mark 1978.
ISBN 87-15-00825-8.