omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Ed McBain: Askepots forvandling (Cinderella).
Trykt: 1988.     Omslags layout: Bent Juul Nielsen.     Foto: Dennis Rosenfeldt.     På titelbladet: Lademann.
Sider: 243 (244).     Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat fra amerikansk af Jette Lond.
Copyright © 1986 by Hui Corpora-
tion. Udgivet af Lademann Forlags-
aktieselskab, København. Published in agreement with Lennart Sane Agency, Karlshamn. Bogen er sat med English Times hos Jabo-Foto-
sats, Grenå og trykt hos A/S Mo-
dersmålets Trykkeri, Haderslev. Printed in Denmark 1988.

ISBN 87-15-01704-7.
Alternativt ISBN 87-15-05273-7 (Forlaget Danmark).