omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Torben Nielsen: At elske er at dø.
Uden år.     Omslag: Bent Juul Nielsen.     Intet logo på titelbladet.
Sider: 252 (253).     Format: ca. 17,8 x 12,5 cm.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Sat med Baskerville hos Jørn Ma-
thiasen, Viborg. Typografisk tilret-
telægning: Leif Petersen. © Copyright by Torben Nielsen. Udgivet af Lade-
mann Forlagsaktieselskab, Køben-
havn. Printed in Denmark by A/S Modersmaalets Trykkeri, Haderslev.

Intet ISBN.