omslaget.jpg (ca. 100 Kb) Helen McInnes: Auktion i Wien (Prelude to Terror).
Trykt: 1980. Omslag: Ikke opgivet.
På titelbladet: Lademann.
Sider: 298 (299). Format: ca. 20,5 x 13,0 cm. -- Omslagets ryg er bleget af sol- og dagslys.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Ib Christiansen.
Copyright © 1978 by Helen McInnes. Udgivet af Lademann Forlagsaktie-
selskab, København. Forlagsredaktion: Keld Pauli. Bogen er sat med Aldus og trykt i Modersmålets Trykkeri A/S, Haderslev. Printed in Denmark 1980.
ISBN 87-15-01001-5.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb)

Forreste og bagerste om-
slagsflap.

Flap2.jpg (ca. 40 Kb) Genoptrykt 1984 som nr. 37 i serien "Lademann Bestsellers". nr. 37.jpg (ca. 40 Kb)ISBN 87-15-01507-6.