omslaget.jpg (ca. 100 Kb) Ian Fleming: Banko for døden - James Bond. Casino Royale (Casino Royale).
Uden år. Omslag: Ikke opgivet.
På titelbladet: Skrifola. På: bagomslaget: Skrifolas Kriminal-Bibliotek.
Sider: 220 (221). Format: ca. 18,4 x 12,0 cm.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Grete Juel Jørgensen.
Bogen er sat med Diethelm Antikva. © Glidrose Productions Ltd. London 1966. Udgivet af Forlaget Skrifola, København. Printed in Denmark by Fr. Martin's Bog-
trykkeri, Christiansfeld.
Intet ISBN.
Tidligere udsendt på dansk under titlen: Casino Royale.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb)

Forreste og bagerste omslags-
flap.

Flap2.jpg (ca. 40 Kb)