omslaget.jpg (ca. 80 Kb)

Alexander Lernet-Holenia: Baron Bagge (Baron Bagge).
Uden år.     Omslag: Ikke oplyst.     På titelbladet: Skrifola.
Sider: 127 (128).     Format: ca. 17,8 x 11,6 cm.
Pris kr. 7,75.

Paperback.
Sesam Biblioteket Nr. 5.

Oversat af Jacob Paludan.
Bogen er sat med Times og trykt i A. Backhausens Bogtrykkeri, Horsens. Copyright by Forlaget Skrifola, Kø-
benhavn. Printed in Denmark. Sesam Biblioteket redigeres af Per Skar.

Intet ISBN.