omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Arthur Hailey: Bilernes by (Wheels).
Uden år. Omslag: Ikke opgivet.
På titelbladet: "Søhest"-logo.
Sider: 407 (408). Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Leif Tronholm.
Copyright © by Arthur Hailey. Udgivet af Lademann Forlagsaktieselskab, Køben-
havn. Bogen er sat med Garamond. Printed in Holland.
Intet ISBN.