omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Paul Gallico: Boks nu Matilda (Matilda).
Uden år. Omslag og illustrationer: Poul Holck.
På titelbladet: Vignet.
Sider: 277 (279). Format: ca. 20,5 x 13,0 cm. -- Omslagets ryg er mærket af lyset.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Valsø Holm.
Copyright © by Paul Gallico. Udgivet af Lademann Forlagsak-
tieselskab, København. Bogen er sat med Diethelm Antikva og trykt i A/S Modersmaalets Trykkeri, Haderslev. Printed in Denmark.
Intet ISBN.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb)

Forreste og bagerste om-
slagsflap.

Flap2.jpg (ca. 40 Kb) Titelbladet:
titelbladet.jpg (ca. 40 Kb)