omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Alfred Coppel: Brændende Sinai (Thirty-Four East).
Uden år.     Omslag: Des Asmussen.     På titelbladet: "Søhest"-logo.
Sider: 294 (295).     Format: ca. 23,5 x 15,6 cm. -- Omslagets ryg er bleget af sol- og dagslys.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Erik Pouplier.
Copyright © by Alfred Coppel. Udgivet af Lademann Forlagsaktieselskab, Køben-
havn. Bogen er sat med Baskerville og trykt i S. L. Møllers Bogtrykkeri, Skovlun-
de. Printed in Denmark.
Intet ISBN.