omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Poul Ørum: Bristepunktet.
Trykt: 1980.     Omslag: Ikke opgivet.     På titelbladet: Danmarks Bogklub.
Sider: 196 (197).     Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Copyright © 1978 by Poul Ørum. Udgivet af Forlaget Danmark A/S, København ef-
ter overenskomst med Forlaget Fremad A/S. Bogen er formgivet af Freddy Peder-
sen og sat med Linotype Janson. Trykt i Poul Kristensens Bogtrykkeri, Herning. Printed in Denmark 1980.
Intet ISBN.