omslag.jpg (ca. 40 Kb) Richard Martin Stern: Broen over Tano (The Big Bridge).
Trykt 1984. Omslag: NN.
På titelbladet: Forlaget Danmark.
Sider: 287 (288). Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat fra amerikansk af Hanne-Vibeke Dissing. Copyright © 1982 by Richard Martin Stern. Udgivet af Lademann Forlagsaktieselskab, København. Grafisk tilrettelæg-
ning: Bent Juul Nielsen. Bogen er sat med Plantin hos IK Fotosats, Odense. Trykt i A/S Moders-
målets Trykkeri, Haderslev. Printed in Denmark 1984.
ISBN 87-15-01443-6.

flap1.jpg (ca. 40 Kb)

Forreste og bagerste om-
slagsflap.

flap2.jpg (ca. 40 Kb)