omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Willy-August Linnemann: Byen ligger skjult af Lyset. Europafortællinger 5.
Trykt: 1976.     Omslag og illustrationer: Mads Stage.     På titelbladet: Intet logo.
Sider: 242 (243).     Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Sat med Aldus. Copyright © 1966 by Willy-August Linnemann. Denne illustre-
rede udgave er udsendt af Lademann Forlagsaktieselskab, København. Gra-
fisk tilrettelægning: Mogens Bech. For-
lagsredaktion: Keld Pauli. Trykt i Trier Schous Bogtrykkeri, Odense. Printed in Denmark 1976.
Intet ISBN.

Indeholder 10 noveller:
Bunkeren - Forventningens glæde - En debutants bekendelser - Hvil i fred - Svindlerens foragt - Vognstyrerrapport - Hemmeligt liv - Kaffedrankerne - Nå en flamme dør - Mine venner og jeg.