omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Jørn Riel: De gule blades ånd.
Trykt 1979.     Omslag og illustrationer: Eiler Krag.     På titelbladet: Lademann.
Sider: 207 (208).     Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.
Omslagets ryg er skadet af lyspåvirkning.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Copyright © 1978 by Jørn Riel. Udgivet af Lademann Forlagsaktieselskab, Køben-
havn. Forlagsredaktion: Keld Pauli. Trykt i Modersmålets Trykkeri, Haderslev. Print-
ed in Denmark 1979.
ISBN 87-15-00937-8.

Findes også i hæftet udgave.