omslaget.jpg (ca. 100 Kb) Alexander Kent: De stolte skibe (To Glory We Steer).
Uden år. Omslag: Ikke opgivet.
På titelbladet: "Søhest"-logo.
Sider: 273 (274). Format: ca. 23,5 x 15,6 cm.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Mogens Boisen.
© Copyright by Alexander Kent. Udgivet af Lademann Forlagsak-
tieselskab, København. Bogen er sat med Baskerville. Printed in Denmark by Bording Grafik A/S, KÝbenhavn.
Intet ISBN.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb)

Forreste og bagerste om-
slagsflap.

Flap2.jpg (ca. 40 Kb)