omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Donald E. Westlake: De tavse nonners kor (Good Behaviour).
Trykt: 1987.     Omslag: Craig Frank.     På titelbladet: Forlaget Danmark.
Sider: 241 (242).     Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat fra amerikansk af Søren H. Madsen.
Copyright © 1985 by Donald E. Westlake. Udgivet af Lademann Forlagsaktiesel-
skab, København. Published by agree-
ment with Lennart Sane Agency. Grafisk tilrettelægning: Bent Juul Nielsen. Bogen er sat med Aldus hos Satsform, Århus og trykt hos A/S Modersmålets Trykkeri, Ha-
derslev. Printed in Denmark 1987.
ISBN 87-15-05207-9.
Alternativt ISBN 87-15-01653-6.