omslaget.jpg (ca. 100 Kb) Sonnergaard & Svanström: Den 7. sans (På titelbladet: Den syvende sans).
Trykt: 1986.     Omslag: Ikke opgivet.     På titelbladet: Forlaget Danmark.
Sider: 226 (227). Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.
Forfattere: Jørgen Sonnergaard og Barbro Svanström.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Copyright © 1986 by Jørgen Sonnergaard Tekst ApS. Udgivet af Lademann Forlags-
aktieselskab, København. Grafisk tilrette-
lægning: Bent Juul Nielsen. Bogen er sat med Times. Sats og tryk: Trier Schous Bogtryk & Offset, Odense. Printed in Den-
mark 1986.
ISBN 87-15-05115-3.
Alternativt ISBN 87-15-1571-8.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb) Flap2.jpg (ca. 40 Kb)
< < Forreste og bagerste omslagsflap.