omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Ib Christiansen: Den er stensikker ....
Uden år.     Omslag: Hans Arnold.     Intet forlagsnavn på titelbladet.
Sider: 214 (218).     Format: ca. 17,8 x 12,5 cm.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Sat med Aldus og udgivet af Lade-
mann Forlagsaktieselskab, Køben-
havn. © Copyright Ib Christiansen. Printed in Denmark by S. L. Møller, København.

Intet ISBN.