omslaget.jpg (ca. 100 Kb) Colin Forbes: Den fjerde mand (The Stockholm Syndicate).
Trykt: 1983.     Omslag: Bent Juul Nielsen.     På titelbladet: Forlaget Danmark.
Sider: 324. Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat fra engelsk af Kirsten Meyer.
Copyright © 1981 by Colin Forbes. Udgi-
vet af Lademann Forlagsaktieselskab, København. Omslag og grafisk tilrette-
lægning: Bent Juul Nielsen. Bogen er sat med Aldus hos Fyns Fotosats og trykt i Modersmålets Bogtrykkeri A/S, Haders-
lev. Printed in Denmark 1983.
ISBN 87-15-01421-5.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb) Flap2.jpg (ca. 40 Kb)
< < Forreste og bagerste omslagsflap.