omslaget.jpg (ca. 100 Kb) Erle Stanley Gardner: Den flygtige sygeplejerske (The Case of the Fugitive Nurse).
Uden år.     Omslag: William Petersen.     På titelbladet: Lademann.
Sider: 276 (277). Format: ca. 17,7 x 12,5 cm.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Leif G. Berthelsen.
Bogen er sat med Baskerville. Grafisk tilrettelægning: Leif Petersen. Copyright 1953 by The Curtis Publishing Company. Copyright 1954 by Erle Stanley Gardner. All rights reserved. Udgivet af Lademann Forlagsaktieselskab, København.
ISBN 87-15-00799-5.
Ingen bogtrykker angivet.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb) Flap2.jpg (ca. 40 Kb)
← ← Forreste og bagerste omslagsflap.