dengraske.jpg (ca. 80 Kb) Eileen Lottman: Den græske skibsreder (The Greek Tycoon).
Trykt 1979. Omslag: Filmfoto.
På titelbladet: Lademann.
Sider: 243 (244). Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Elise Norsbo efter et filmmanuskript af Mort Fine, bygget over en fortælling af Nico Mastorakis, Win Wells og Mort Fine. Copyright © 1977 by ABKCO Films, Inc. All rights reserved. Udgivet af Lademann Forlagsaktieselskab, København. Forlagsredaktion: Keld Pauli. Bogen er sat med Aldus hos Fyns Fotosats, Odense og trykt i S.L. Møllers Bogtrykkeri, Skovlunde. Printed in Denmark 1979.
ISBN 87-15-00966-1.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb)

Forreste og bagerste om-
slagsflap.

Flap2.jpg (ca. 40 Kb)