omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Nicholas Gage: Den gyldne flåde 1 (The Bourlotas Fortune).
Uden år.     Omslag: Sigv. Hagsted.     Intet logo på titelbladet.
Sider: 251 (252).     Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Elise Norsbo.
Bogen er sat med Baskerville. Copyright © 1975 by Nicholas Gage. Udgivet af Lademann Forlagsaktieselskab, Køben-
havn. Forlagsredaktion: Keld Pauli.

Intet ISBN.
Ingen bogtrykker angivet.

omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Nicholas Gage: Den gyldne flåde 2 (The Bourlotas Fortune).
Sider: 234 (236).

I øvrigt som ovenfor.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Som ovenfor.