omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Mario Puzo: Den mørke arena (The Dark Arena).
Uden år.     Omslag: Thormod Kidde.     På titelbladet: "Søhest"-logo.
Sider: 204 (205).     Format: ca. 23,5 x 15,6 cm.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Mogens Boisen.
Copyright © by Mario Puzo. Udgivet af Lademann Forlagsaktieselskab, Køben-
havn. Bogen er sat med Times og trykt i S. L. Møllers Bogtrykkeri, Skovlunde. Printed in Denmark.
Intet ISBN.