omslaget.jpg (ca. 80 Kb)

Emmuska Orczy: Den Røde Pimpernel. Første bind (The Scarlet Pimpernel).
Uden år.    Illustrationer: Henry Thelander.    
I andet bind efterskrift af Tage la Cour.
På titelbladet: Tegning.
Sider: 247 (248).     Format: ca. 23,5 x 15,2 cm.
Intet ISBN.

Serie: Det store eventyr.

Oversat af G. og E. Christensen.
Udgivet af Lademann Forlags-
aktieselskab, København. Bo-
gen er sat med Linotype Aldus. Printed in Denmark by Fr. Mar-
tins Bogtrykkeri, Christiansfeld.

Bøgerne er også udgivet med rød indbinding.

Det indlagte bogmærke (forsiden):

bookmark.jpg (ca. 80 Kb)

Bogmærket er brunt som vist ved siden af, men er lysnet for bedre læsning af teksten.

Bogmærkets bagside:

bookmark.jpg (ca. 80 Kb)

omslaget.jpg (ca. 80 Kb)

Emmuska Orczy: Den Røde Pimpernel. Andet bind (I will Repay). Bemæk anden originaltitel.
Oplysninger iøvrigt som ovenfor, dog 205 (206) sider.

Oversat af Ellen Christensen.
Oplysninger iøvrigt som ovenfor.