omslaget.jpg (ca. 100 Kb) Douglas Orgill og John Gribbin: Den sjette vinter (The Sixth Winter).
Trykt: 1981. Omslag: Bent Juul Nielsen.
På titelbladet: Lademann.
Sider: 209 (211). Format: ca. 20,5 x 13,0 cm. - Omslagets ryg er påvirket af sol- og dagslys.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat fra engelsk af Mogens Boisen.
Copyright © 1979 by Douglas Orgill and John Gribbin. Udgivet af Lademann Forlagsaktieselskab, København. Grafisk tilrettelæg-
ning: Leif Petersen. Bogen er sat med Times hos IK Fotosats, Haderslev og trykt i Modersmålets Trykkeri A/S, Haderslev. Printed in Denmark 1981.
ISBN 87-15-01159-3.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb)

Forreste og bagerste om-
slagsflap.

Flap2.jpg (ca. 40 Kb)