den sorte enke.jpg (ca. 80 Kb) Torben Nielsen: Den sorte enke.
Trykt: 1977. Omslag: Bo Bojesen.
På titelbladet: Lademann.
Sider: 207 (208). Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Sat med Diethelm Antikva. Copyright © 1977 by Torben Nielsen. Udgivet af Lademann Forlagsaktieselskab, København. Trykt i Modersmålets Trykkeri, Haderslev. Printed in Denmark 1977.
ISBN 87-15-00778-2.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb)

Forreste og bagerste om-
slagsflap.

Flap2.jpg (ca. 40 Kb)