den store himmel.jpg (ca. 80 Kb) James S. Rand: Den store himmel og stilheden (The Great Sky and The Silence).
Trykt: 1983. Omslag: Bent Juul Nielsen.
På titelbladet: Forlaget Danmark.
Sider: 318 (319). Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat fra engelsk af Ulla Warren. Copyright © 1979 James S. Rand. Udgivet af Lademann Forlagsaktieselskab, København. Grafisk tilrettelægning: Bent Juul Nielsen. Bogen er sat med Janson hos Satsform, Åbyhøj og trykt hos Laursen, Tønder. Printed in Denmark 1983.
ISBN 87-15-01209-3.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb)

Forreste og bagerste om-
slagsflap.

Flap2.jpg (ca. 40 Kb)