omslaget.jpg (ca. 80 Kb)

Giovanni Boccaccio: Det bedste fra Dekameron.
Trykt: 1986.
Omslag: Sandro Botticelli (udsnit af "Dekameron, femte dags ottende historie". Museo Nacional del Prado, Madrid).
Illustrationer: Arne Ungermann.    På titelbladet: Lademanns Klassikere.
Sider: 260 (261).     Format: ca. 20,0 x 12,2 cm.

Paperback i serien: "Lade-
manns Klassikere".

Udgivet af Lademann Forlagsak-tieselskab, København. Trykt hos Nørhaven Bogtrykkeri a/s, Viborg. Omslagsdesign: Bent Juul Nielsen. Printed in Denmark 1986.

ISBN 87-15-01607-2.