omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Boccaccio: Det bedste fra Dekameron.    Udgivet: 1986.
Omslag og illustrationer: Klaus Böttger.
På titelbladet: Lademann.     Sider: 248     Format: ca. 23,5 x 15,46 cm.     ISBN 87-15-08503-1..
-- Smudsmslaget mangler.

Oversat af J. V. Lind.
© 1986 Lademann Forlagsak-
tieselskab, København. Illustra-
tioner: Klaus Böttger. © Klaus Böttger. Forlagsredaktion: Jette Røssell. Grafisk tilrettelægning: Bent Juul Nielsen. Bogen er sat med Century Schoolbook hos Laursen - Tønder og trykt hos Laursen - Tønder.