omslaget.jpg (ca. 80 Kb)

Det forbandede hus og andre sælsomme fortællinger.     Uden år.     Omslag: Arne Ungermann.
På titelbladet: Lademann.     Sider: 290 (291).     Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.     Intet ISBN.

Indhold:
B.S. INGEMANN: Det forbandede hus - ST. ST. BLICHER: Urtepotten - CHR. WINTHER: Den røde mand - H. C. ANDERSEN: Rejsekammeraten - GUSTAV WIED: Den gamle pavillon - HENRIK PONTOPPIDAN: Den kongelige gæst - AAGE MADELUNG: Det udødelige vildt - OTTO RUNG: Anderssons forbedrede tilstand - KAREN BLIXEN: Sorg-Agre - ALBERT DAM: Den døde baron - WILLIAM HEINESEN: Bels-
manden - MARTIN A. HANSEN: Offer - LEIF PANDURO: Tur i natten + Biografiske noter.

Serien: "Danske digtere beretter".

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

I udvalg ved Ole Storm.
Udsendt af Lademann Forlagsaktie-
selskab, København. Bogen er sat med Goudy. Tilrettelægning: Freddy Pedersen. Produceret af Sture Jen-
sen. Printed in Denmark by A/S Modersmaalets Trykkeri, Haderslev.

Genudgivet som nr. 2 i serien: Danske forfattere beretter:

omslaget.jpg (ca. 80 Kb)

Sælsomme fortællinger.
Uden år.     Omslag: NN.     På titelbladet: Lademann.    Sider: 294 (295).     Format: ca. 23,5 x 15,1 cm.

.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

I udvalg ved Ole Storm.
Udsendt af Lademann Forlagsaktie-
selskab, København. Bogen er sat med Goudy. Tilrettelægning: Freddy Pedersen. Printed in Denmark by A/S Modersmaalets Trykkeri, Haderslev.

ISBN 87-15-01332-4.