omslaget.jpg (ca. 100 Kb) Steve Kahn: Det store postnummer (New York, N.Y. 10022).
Trykt: 1981. Omslag: Ikke opgivet. --- På titelbladet: Lademann.
Sider: 253 (255). Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat fra amerikansk af Finn og Grete Andersen.
Copyright © 1979 by Stephen Kahn and Evelyn G. Kahn. Udgivet af Lademann Forlagsaktieselskab, København. First published by Pocket Books, New York, 1979. Grafisk tilrettelægning: Leif Peter-
sen. Bogen er sat med Aldus hos Fyns Fotosats, Odense og trykt i Modersmålets Trykkeri A/S, Haderslev. Printed in Den-
mark 1981.
ISBN 87-15-01173-9.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb) Flap2.jpg (ca. 40 Kb)
< < Forreste og bagerste omslagsflap.